Nexus Guitars
Jacek Kobylski
feedback@nexus-guitars.com

phone +48 609 643 044
skype: jaceknexus
www.nexus-guitars.com

05-820 Piastów
ul. Norwida 10
Poland 

Website is under construction
Strona w budowie

old website
stara strona

I proudly present my newest inventions

Z dumą przedstawiam moje najnowsze wynalazki


Nexus Sphere Bridge

Mostek Sferyczny Nexusa

The concept for Nexus Sphere Bridge, and then a whole bridge around it, came to me in 2004. I developed it for few consecutive years, methodically solving all the problems occurring when you move from theory to an actual design. For the question: "what is the most precious resource in an instrument design?" There is only one answer: energy. This is what we try to preserve at every step of the construction process - from wood selection and drying to a whole instrument. The less we loose, the stronger the stronger the energy efficiency hitting the pickups. Of course instrument ergonomy and aesthetics play a vital role in design but here I'd rather focus on physical aspects of my Sphere bridge. Until now, bridge saddles in all guitars and basses were based on either cylinder or cuboid. They both suffer from a common mistake - parallel reflection. But what if we based our saddle on a solid shape that goes around ( wink wink ) the problem - a sphere? Another profit from using such shape would be the energy transfer from a string to the saddle. Think about it - all the energy from the string transfers to the sphere and then through the mounting onto the anchoring plate - and the body, without any parallel reflection and interfering waves. This should cause a stronger sound with more sustain. You can feel the difference without plugging the instrument, just with your body. The whole thing shivers! In my humble opinion, the spherical saddle threaded to an anchoring plate is not only an elegant concept, but a design deeply rooted in theoretical physics. My innovation also lends itself as a proof that there is an uncharted territory in instrument design. There is much to discover, many ways to scientifically improve the existing solutions and introduce the old to modern standards.

Jacek Kobylski

Koncepcję Mostka Sferycznego Nexusa stworzyłem i wstępnie zaprojektowałem w roku 2004. Przez następnych kilka lat rozwijałem ją i udoskonalałem. Jeżeli zadamy sobie pytanie, co jest najważniejsze dla budowniczego i projektanta instrumentów, to dla mnie odpowiedź może być tylko jedna - energia. To o nią właśnie szczególnie zabiegamy na wszystkich poszczególnych etapach. Od wyboru drzew i odpowiedniego procesu ich suszenia do gotowego instrumentu. Tak więc im mniejsze jej straty, tym większa będzie fizyczna skuteczność dźwięku docierającego do przetworników. Celowo nie wspominam o ergonomii i estetyce instrumentów, nie dlatego że nie są istotne, bo oczywiście są, tylko dlatego, że ta krótka opowieść poświęcona jest fizycznym aspektom tego unikalnego rozwiązania. Do tej pory wszystkie mostki w gitarach i gitarach basowych oparte były o wariacje trzech brył, walca, prostopadłościanu i sześcianu. We wszystkich trzech przypadkach występuje ten sam ściśle fizyczny problem, Odbicia Równoległe. I tu pojawił się prosty ale jakże skuteczny i efektywny pomysł. Oparcie strun o sferę. Rozwiązanie to omija problem odbić równoległych szerokim łukiem :) Kolejny zysk dla dźwięku, jaki niesie ze sobą fizyka sfery, to fakt że struna na niej oparta przekazuje maksimum swojej energii z Punktu Oparcia do Punktu Podparcia, a ponieważ w sferze nie zachodzą odbicia równoległe, to cała znajdująca sie na niej energia, przekazywana jest docentrycznie na śrubę, ze śruby na płytkę kotwiczną, i w rezultacie na korpus, skutkiem czego do przystawek dociera znacznie silniejsza i uporządkowana interferencyjnie fala akustyczna. Dźwięk jest silniejszy, trwa dłużej, a drgania całego instrumentu są o wiele bardziej wyczuwalne niż w dotychczasowych konstrukcjach. Moim skromnym zdaniem koncepcja Mostka Sferycznego opierająca się o jego istotę czyli Sferę, a następnie jej integralne części, którymi są śruba i płytka kotwiczna, jest bardzo eleganckim i ze wszech miar słusznym z punktu widzenia fizyki rozwiązaniem. Innowacyjne zastosowanie sfery mojego autorstwa, jest dowodem na to, że w świecie konstrukcji i budowy instrumentów są jeszcze nieodkryte obszary, które kryją tajemnice mogące w istotny sposób wpłynąć na inżynieryjne uszlachetnienie instrumentów, i podzespołów wchodzących w ich skład.

Nexus Low Frequency
Contour System

System Konturowania
Niskich Częstotliwości Nexusa

The purpose behind Nexus Low Frequency Contour System is to improve on stability and definition of the added low strings and 7 and 8-string instruments.

Added low strings have a tendency to feel (and sound) loose. Heavier strings get darker and less selective. This gets unbearable when playing, even worse when recording.

LoFreq Contour System utilizes long known physics laws. In this case the most important one is the Helmholtz rule of energy conservation in mechanical structures, and two energy types related to it. Vis viva and tension energy, in today's terms potential and kinetic energy. For our LFC System, the potential energy is represented in actuated brass pipes and brass blocks inserted under pickups, and strings represent the kinetic energy.

Thanks to my design we deliver a controlled amount of energy into a closed system (instrument ) this greatly improves definition of added low strings and makes the sound more selective.

Jacek Kobylski

Zadaniem wynalezionego przeze mnie Systemu Konturowania Niskich Częstotliwości Nexusa jest poprawa stabilności, i selektywnosci zwłaszcza strun dodanych H i Fis. Obie one są naturalną konsekwencją kwartowego obniżenia, co niesie ze sobą określony skutek. W tym przypadku obniżenie sztywności, i utratę wiążącej się z tym energii.
Dokładająca się do tego rosnąca masa w istotny sposób wpływa na ciemniejszy ton, co w rezultacie powoduje, szczególnie w przypadku gęstrzych podziałów, utratę konturu i wiążącej się z nim, tak pożądanej selektywności między poszczegulnymi dźwiękami.

System Konturowania Niskich Częstotliwości korzysta z udokumentowanych praw fizyki.
W tym wypadku do zrozumienia jego działania służy Prawo Zachowania Energii Helmholtza w układach mechanicznych, i dwie z nim związane siły. Pierwsza z nich - vis viva, to w dzisiejszej fizyce energia kinetyczna, druga - Siła Napięcia w dzisiejszej fizyce nazwana Energią Potencjalną, gdzie dla Systemu Konturowania Niskich Częstotliwości zdynamizowane przezemnie rurki mosiężne, i bloki pod przetwornikami, są Energią Potencjalną, a struny Energją Kinetyczną.
Dzięki czemu wprowadziłem do układu zamknietego ,jakim jest instrument, dodatkową kontrolowaną wartość energetyczną, która w znacznym stopniu pomaga wyżej wymienionym strunom, w osiągnięciu i podtrzymaniu pożądanej energii, oodbieranej przez przetworniki.